trädgårdstjänster

Konsultation/Rådgivning: 
Trädgårdsrådgivning på plats är för dig som vill ha professionell inspiration och konkreta råd för just din trädgård. Tillsammans går vi igenom hela eller delar av trädgården medan du eller jag antecknar. Din trädgård kan vara gammal eller helt ny, och rådgivningen anpassas efter hur mycket arbete du vill lägga ner på skötsel och anläggning. 

Rådgivning passar också föreningar och samfälligheter som vill ha experthjälp för sina grönytor – jag hjälper er med smarta lösningar för en bättre utomhusmiljö. 

 

Beskärning och trädvård:
Rätt beskärning av träd och buskar kan se olika ut beroende på växtens ålder och sort – beskärningen anpassas efter växten för  att den ska må så bra som möjligt. Rådgivning angående sjukdomar, skadeangrepp och skötsel ingår om så önskas. 

Bedömning av riskträd – fria eller fälla? Jag är utbildad i riskbedömning av träd och gör även riskbedömningar och åtgärdsförslag för äldre träd eller träd där det finns en oro för att de kan vara farliga. 

 

Skötsel, plantering och enklare anläggning:
Hortorama sköter hela eller delar av privatträdgårdar, parker och andra utemiljöer hos t ex bostadsrättsföreningar. Vi åtar oss också planteringsuppdrag och enklare anläggningsarbeten efter egna eller andras ritningar.
För skötselarbeten och buskklippning finns det möjlighet till RUT-avdrag.

 

Ritningar och design:
Designförslag till hela eller delar av din trädgård kan innefatta illustrationsritningar, planteringsritningar, växtlistor och materialförslag, allt efter dina behov.